Wentylacja w piwnicach ogrodowych

 

Najprostszą metodą wentylacji w piwnicach jest wentylacja naturalna, zwana grawitacyjną. Działa ona na zasadzie różnic temperatur powietrza – gdy w piwnicy  jest cieplej niż na zewnątrz, wymuszony zostaje przepływ powietrza w kominie wentylacyjnym, a jego braki zostają uzupełnione poprzez dolne otwory wentylacyjne.
 

Piwnice ogrodowa musi mieć prawidłowo wykonaną i efektywną wentylację. Dopływ świeżego powietrza zapewnia odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. A to wszystko jest bardzo ważne dla skarbów, które w piwnicy będziemy przechowywać.
 

Sprawna wentylacja powinna być brana pod uwagę  już  przy projektowaniu - aby przy budowie ten ważny aspekt nie został pominięty.

 

Na chwilę oderwijmy się od piwnic i spójrzmy na wentylację szerzej. 

 

Powietrze w  dobrze wentylowanych pomieszczeniach ma ogromny wpływ na wszystko co się w nich znajduje.
Wentylacja ma za zadanie usuwanie powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem.
Jeżeli nie zadbalibyśmy o to w budynku mieszkalnym wówczas mieszkańcy takiego budynku  będą narzekać na bóle głowy, zmęczenie, trudności z koncentracją.

 

Dodatkowo niewystarczająca wymiana powietrza ma wpływ na zwiększenie wilgotności budynku, a w konsekwencji dojdzie do  rozwoju grzybów pleśniowych, które to w dalszej kolejności spowoduje pogorszenie mikroklimatu oraz korozję biologiczną budynku.


Izolacja/temperatura kanałów wentylacyjnych w piwnicach

 

Ważną cechą dobrej wentylacji grawitacyjnej jest jej właściwe zaizolowanie. Ciepły kanał wentylacyjny zapewnia właściwą różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem. Dlatego do tworzenia kanałów wentylacyjnych powinniśmy użyć materiałów zapewniają dość dobrą izolacyjność. Jest to szczególnie ważne jest dla  kanałów wentylacyjnych, które znajdują się przy ścianach zewnętrznych piwnicy. Niewłaściwy materiał  takich kanałów może spowodować jego nieskuteczność.

 

Nawiewniki, otwory boczne

 

Ciąg kanałów wentylacyjnych uzależniony jest od ich długości, przekroju oraz miejsca umieszczenia otworów bocznych, tzw nawiewników Otwory wlotowe powinny być umieszczone odpowiednio nisko. Należy także odpowiednio dobrać długość i przekrój kanału wentylacyjnego. Za krótki kanał może okazać się nieefektywny.

 

W piwnicy bardzo szczelnej ważnym czynnikiem jest prawidłowa strukturę wentylacji. Dobry wybór w tym zakresie polepszy jakość powietrza w naszej piwnicy. Prawidłowe wykonanie nawiewników, kanałów wentylacyjnych umożliwia poprawne działanie wentylacji grawitacyjnej, która działa bardzo dobrze wówczas jeżeli do naszej piwnicy zapewniemy stały dopływu powietrza. 

 

Z powyższych informacji płyną wnioski:


- dobra wentylacja to dobre powietrze w budynku
- odpowiednie powietrze w piwnicy to odpowiedni mikroklimat dla wszystkiego co się w nim znajduje
- prawidłowa wentylacja to piwnica zdrowa bez grzybów
- dobra wentylacja to przyjemny zapach przechowywanych w nim produktów
- i na koniec pamiętajmy, że wentylacja ma wpływ na stan techniczny naszej piwnicy

 
 

Serwis redagowany przez firmę
PIWNICE OGRODOWE Tomex Lider

Bartodzieje 74, 26-631 Jastrzębia, Radom

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.